Litteratur af Per Schultz Jørgensen

 

Artikler og bøger  1999-2004

 

 

 

Netværksfamilien. I: Familiens psykologi, dens udvikling og dynamik, red. af Pernille Reumert. København: Gyldendal, 2001.

 

Børn og familie i det postmoderne samfund. Red. sammen med Lars Dencik. København: Hans Reitzel (1999, 6. oplag 2004). Artikler om familieliv og udsatte familier.

 

Tab af rettigheder. Sårbare enlige mødre og deres børn. Sammen med Therese Halskov og Valerie Polakow. Hans Reitzel, 2000. (engelsk udgave: Diminished rights. Danish lone mother families in international context. Bristol: The Policy Press, 2001)

 

Sundhed på vippen. En undersøgelse af de store skolebørns sundhed, trivsel og velfærd. Red. sammen med Bjørn Holstein og Pernille Due. København: Hans Reitzel, 2001 (2. reviderede udgave 2004). Artikler om trivsel, mobning og socialt netværk.

 

Den nye psykologihåndbog, Red. af Brørup, M., Hauge, L. & Thomsen, U.L., København: Gyldendal, 2001. Artikler om  familieliv og identitet.

 

Amor. Antimobberåd. Artikelsamling om udstødelse blandt skolebørn. Udgivet af Landsorganisationen Børns Vilkår, 2001. Artikler om mobning som social integration og marginalisering.

 

Den sociale dimension i pædagogikken. Red. Per Schultz Jørgensen. Vejle: Kroghs Forlag, 2001. artikler om værdier og børns trivsel.

 

Kompetence – overvejelser over et begreb. Nordisk Psykologi, 2001, 53, 181-208.

 

Mobning som sundhedstrussel blandt store skolebørn. Ugeskrift for Læger, 1999, 161: 2201-2206.  Sammen med Pernille Due og Bjørn Holstein.

 

Den personlige læreren. I: slipp elevene løs! Artikler med søkelys på lærerrollen.  Red. af Trygve Bergem. Oslo: Gyldendal, 2001 . Artikel om den personlige lærer.

 

Kultur og identitet. I: Ungdomsliv og læreprocesser i det moderne samfund.  Red. af Anne Knudsen & Nejst Jensen. Værløse: Billesøe & Baltzer, 1999. Artikel om kultur og identitet.

 

Risikobørn i Danmark. Artikel i Social Kritik, nr., 84, december 2002, side98-110.

 

Children´s participation in a democratic learning environment. Artikel I Macbeath & Moos(eds.) (2004). Democratic Learning. The challenge to School effectivesness. London: RoutledgeFalmer. , 113-131.

 

Familien. Artikel í   Grit Niklasson (red.) (2002) Socialfag for pædagoger. København: Frydenlund, 205-232.